Kokkusaamine EAÕK Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kirikus


29. märtsil võõrustas Sirje meid Püha Siimeoni ja naisprohvet
Hanna kirikus. Koos kunstiteadlane Mari-Liis Paaveriga olid nad
käinud Soomes tutvumas sealsete õigeusu kirikutekstiilidega.
Sellest, mida nad oma reisil nägid, rääkisid nad nüüd meilegi.Siimeoni ja Hanna kirikusse olid muretsetud uued altaritekstiilid:


Õigeusu kirikutekstiilide muuseum kiriku tornis oli täienenud
Ukrainast pärit pühaserättide võrra:
Sirje tutvustas meile ka üht Setomaalt pärinevat maalitud
pühaserätti:

 

Sisukord


Uudised