Seltsi üldkoosolek EAÕK Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kirikus

17. veebruaril võõrustas Sirje Säär meid Eesti Apostlik-õigeusu Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kirikus. Sirje tutvustas meile kirikut ja näitas õigeusu jumalateenistusel kasutatavaid tekstiile. Kohvilauas said lahti räägitud seltsi tööd puudutavad küsimused ja küsitud-vastatud teemadel, mis kellelegi huvi pakkusid. Seejärel siirdusime torni, kuhu Sirje loob õigeusu kiriku tekstiilide väljapanekut.

kirikus

tekstiil

kohvi

tornis

Sisukord


Uudised